Petra Janů  &  Kühnův dětský sbor:  S LÁSKOU MÁ SVĚT NADĚJI